Category: Nezaradené

poistenie 0

Poistenie pretekárskych vozidiel

Najčastejšou príčinou nehôd na cestách je prekročenie maximálnej povolenejrýchlosti. Poisťovne sú pri takto vniknutých škodách reštriktívne, pretože jeriziko príliš veľké. Navyše, poistenie zodpovedá za škody náhodné, čo v prípade,kedy nie sú dodržiavané pravidlá cestnej...