Kontakty

Kontaktné informácie

HBRT3velke

HILLCLIMB RACING TEAM občianske združenie                           

Kostolná pri Dunaji 146
903 01
Kostolná pri Dunaji

Telefón: +421 907 192 375
Mail: hbrt@hbrt.sk 

 

Fakturačné a poštové údaje

Obchodný názov: HILLCLIMB RACING TEAM občianske združenie

Sídlo: Kostolná pri Dunaji 146, 903 01

IČO: 42175356 

DIČ: 2022958322

IČ DPH: Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: VÚB banka

Číslo účtu: 2694237457/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0026 9423 7457

Občianske združenie zaregistrované na MV SR dňa 23.12.2009 pod číslom VVS/1-900/90-348 69