Darovať 2% z daní

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň a ak by ste mali záujem darovať 2% z Vašich daní, tak naše občianske združenie ich môže prijať.

Tu nájdete potvrdenie, že 2% z daní môžeme prijímať https://www.notar.sk/poberatel/?actId=6343c2484841355c6203d291

 

Ak by ste sa nás rozhodli podporiť, môžete to spraviť so svojimi 2 % z daní nasledovne. 

1. Mám firmu

Ak podávaš daňové priznanie, tu sú naše údaje, ktoré je potrebné doplniť do príslušného daňového priznania:

Obchodný názov: HILLCLIMB RACING TEAM občianske združenie

Sídlo: Kostolná pri Dunaji 146, 903 01

IČO: 42175356 

SID: NULL (nevypĺňa sa)

Občianske združenie zaregistrované na MV SR dňa 23.12.2009 pod číslom VVS/1-900/90-348 69

2. Som zamestnanec

V tomto prípade nám môžeš darovať 2 % alebo ak nás máš veľmi rád/a tak aj 3 %.

  • Do 15.02.2024 požiadaj zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Potom požiadaj zamestnávateľa, aby ti vystavil tlačivo Potvrdenie o poukázaní dane .
  • Z tohto Potvrdenia si vieš zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

2% zo zaplatenej dane

To je maximálna suma, ktorú môžeš v prospech prijímateľa poukázať, ak si v roku 2023 nebol dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracoval menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

3% zo zaplatenej dane

Ak si v roku 2023 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín – ak máš záujem darovať 3%, tlačivo si stiahneš spolu s ostatnými tu http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/.

  • Do priloženého vyhlásenia je potrebné doplniť nasledujúce:

– I. Oddiel: Údaje o daňovníkovi (rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu)
– Kolónka 12: Zaplatená daň (doplniť sumu z riadku 03 z POTVRDENIA č.1, ktoré dostanete od tvojho zamestnávateľa)
– Kolónka 13: Suma do výšky 2% alebo 3% (vyrátajte 2% prípadne 3% ak máš POTVRDENIE č. 2 zo sumy v Kolónke 12)
– Kolónka 14: Dátum zaplatenia dane (z POTVRDENIA č. 1  údaj z riadku 05)
– Dátum vyplnenia tlačiva + tvoj podpis

  • Posledným krokom je zaslanie vyplneného VYHLÁSENIA spolu s POTVRDENÍM č. 1 a prípadne POTVRDENÍM č. 2 na daňový úrad podľa tvojho bydliska do 30.04.2022 na adresu, ktorú nájdeš na financnasprava.sk

Ak sa ti to zdá celé komplikované, prosím vyžiadaj od zamestnávateľa potrebné potvrdenie (potvrdenie o zaplatení príjmov zo závislej činnosti) a daj nám vedieť, ostatné vyriešime za teba 

Poprosím ťa, ak môžeš, tak pošli na email hbrt@hbrt.sk oskenované potvrdenie o zaslaní 2% z daní kvôli kontrole údajov.

Tu sú potrebné tlačivá na stiahnutie 

Zdroj: https://rozhodni.sk/

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie – na rok 2023 – PDF (editovateľné)
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)

c) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

 

HillclimB letak